زمينه‌سازی تحقق منشور توسعه‌ی فرهنگ قرآنی

«زمينه‌سازی تحقق منشور توسعه‌ی فرهنگ قرآنی» که به عنوان يکی از راهبردهای کلان در سند مهندسی فرهنگی کشور در شورای تخصصی مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب رسيده است در روز يکشنبه 8/ 8/ 1390 در مجمع مشورتی شورای تخصصی توسعه‌ی فرهنگ قرآنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه يادشده در غياب حجت‌الاسلام و المسلمين حميد محمدی رئيس مجمع و به مديريت مهندس محمدحسين فريدونی دبير جلسه برگزار شد. حاضران جلسه عبارت بودند از: حجج اسلام محمدصادق يوسفی مقدم (نماينده دفتر تبليغات اسلامی)، سعيد بهمنی (کارشناس مردمی)، سيد مصطفی حسينی (نماينده حوزه علميه قم)، سيد مسعود ميريان (سازمان اوقاف و امور خيريه)، دکتر احمد زرنگار، دکتر محمدرضا داوودآبادی (کارشناس مردمی)، مسعود گرجی (قائم‌مقام شبکه قرآن)، دکتر جليل دارا (نماينده وزارت علوم فنآوری و تحقيقات)، محمدحسين آيين (معاون فرهنگی اجتماعی وزير بهداشت)، شعبانی‌فر (منشی جلسه)

دستور نخست جلسه عبارت بود از: بررسی راهبرد کلان «زمينه‌سازی برای تحقق سند منشور توسعه فرهنگ قرآنی» ذيل هدف کلان «فراگير شدن انس با قرآن کريم و عترت و نهادينه شدن شعائر، نمادها و آيين‌های اسلامی ـ ايرانی ذيل محور دوازدهم سند چشم‌انداز فرهنگی يعنی «پيشتاز در اخلاق و رفتار حسنه فرهنگی».

حجت‌الاسلام بهمنی پيشنهاد کرد:

1 ـ دبيرخانه‌ی شورا پيشنهادهای مربوط به راهبردهای ملی در اين باره را فراهم کند.

2 ـ راهبردها نبايد همان مفاد درون سند منشور توسعه باشد بلکه بايد ناظر به جنبه‌هايی باشد که بتواند از منشور توسعه به عنوان يک نهاد قانونی و ملی حمايت کند و سند مهندسی فرهنگی کشور سبب تقويت آن شود.

مقرر شد اعضای مجمع در باره‌ی راهبردهای کلان پيشنهادات خود را به دبيرخانه ارائه کنند.

دستور دوم: ارائه «جدول دريافت گزارش عملکرد قرآنی دستگاه‌های عضو شورا و کميسيون‌ها در شورای کميسيون‌ها، مجمع مشورتی و شورای تخصصی فرهنگ قرآنی» بود.

در اين جلسه همچنين پيشنهاد شد طی نامه‌ای از کوشش‌های سرکار خانم دکتز فرحناز ترکستانی معاون سابق وزير بهداشت و علوم پزشکی که به عنوان نماينده وزارت مبتوع خود در اين جلسات شرکت می‌کرد قدردانی شود.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)