نظارت نهايی کتاب «مأموريت‌ها و رفتار پيامبر اکرم (ص) با مخالفان از منظر قرآن»

شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن در پنجاهمين جلسه‌ی خود در روز چهارشنبه 3/ 8/ 1390 حجت‌الاسلام سعيد بهمنی را به عنوان ناظر نهايی کتاب مأموريت‌ها و رفتار پيامبر اکرم (ص) با مخالفان از منظر قرآن تعيين کرد.

نويسنده‌ی کتاب يادشده حجت‌الاسلام علی‌محمد يزدی عضو هيئت علمی در گروه تفسير موضوعی مرکز است که پژوهش‌های مربوط به آن را در قالب موظفی هيئت علمی انجام داده است. اين کتاب پيشتر به وسيله‌ی حجت‌الاسلام عبدالکريم بهجت‌پور بازبينی و نظارت شده است. همچنين حجت‌الاسلام حسن رمضانی نيز آن را بررسی کرده و ملاحظات علمی مورد نظر ايشان نيز اعمال شده است.

فهرست اصلی کتاب يادشده به شرح ذيل است:

فصل اول: مفاهيم و کليات

فصل دوم: رفتار پيامبر (ص) با مخالفان بيرونی

بخش اول: رفتار پيامبر (ص) با مشرکان

بخش دوم: رفتار پيامبر (ص) با اهل کتاب

بخش سوم: رفتار پيامبر (ص) با مرتدان

فصل سوم: رفتار پيامبر (ص) با مخالفان درونی (در چهار بخش)

بخش اول: رفتار پيامبر (ص) با منافقان

بخش دوم: رفتار پيامبر (ص) با بيماردلان

بخش سوم: رفتار پيامبر (ص) با شايعه‌سازان

بخش چهارم: رفتار پيامبر (ص) با مسلمانان هوادار اهل کتاب

محققِ کتاب در انتهای هر بخش چکيده‌ی آن را آورده و در آخر کتاب نتايج همه‌ی مباحث کتاب را در دو صفحه ارائه کرده است. حجت‌الاسلام علی‌محمد يزدی اين کتاب را در آبان 1390 هجری شمسی به پايان رسانده و در نمايه‌ی منابع از 150 منبع نام برده است.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)