گسترش فضا، محيط و جو مساعد برای عمل به احکام دينی و اصلاح فضاهای جمعی دولتی، عمومی و خصوصی

روز يک‌شنبه 10/ ۷/ ۱۳۹۰ در جلسه‌ی شصت و هفتم کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم، محور دوازدهم سند چشم‌انداز تدوين نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور بررسی شد. در این جلسه پس  از گزارش حجت‌الاسلام دکتر عبدالعلی رضايی از روند بررسی سند در کميسيون مهندسی فرهنگی در تهران، در باره‌ی راهبردهای کلان و راهبردهای ملی محور «پيشتاز در اخلاق و رفتار حسنه فرهنگی» بحث و بررسی شد.

آنچه به عنوان بيش‌نويس راهبرد کلان فراهم شده عبارت بود از: «ايجاد انگيزه، توانمندی و امکان امر به معروف و نهی از منکر و اقامه فرائض اسلامی». از جمله مهم‌ترين مطالبی که در اين باره به تصويب رسيد مسئله «گسترش فضا، محيط و جو مساعد برای عمل به احکام دينی و اصلاح آن در محيط‌های جمعی دولتی، عمومی و خصوصی» بود.

گفتنی است در اين جلسه که به رياست دکتر ذوعلم تشکيل شد، حجج اسلام: عبدالعلی رضايی، کاظمينی، نعمتی، بهمنی و آقای ياسی حضور داشتند.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)