محصول‌محوری به جای حضورمحوریِ اعضای هيئت علمی (37)

در سی و هفتمين جلسه شورای مديران مرکز فرهنگ و معارف قرآن که صبح روز دوشنبه 4/ 7/ 1390 برگزار شد، آيين‌نامه‌ی «برنامه‌ی موظفی حضور و غياب اعضای هيئت علمی» که به وسيله‌ی معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهيه شده، بررسی شد. در اين آيين‌نامه بر «محصول‌محوری به جای حضور محوریِ اعضای هيئت علمی» تأکيد شده است.

جلسه يادشده به دنبال درخواست حجت‌الاسلام سعيد ضيائی‌فر معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انجام شد. ايشان طی نامه‌ای از مديران پژوهشکده‌ها، مراکز و گروه‌های مستقل پژوهشگاه خواسته است با توجه به سياست «محصول‌محوری» به جای اهتمام بر «حضور فيزيکی» اعضای هيئت علمی، پيش‌نويس آيين‌نامه‌ی «برنامه موظفی حضور و غيات اعضای هيئت علمی» پژوهشگاه را در شورای علمی بررسی و نظريات به‌دست‌آمده را به معاونت پژوهش ارائه دهند.

برخی ملاحظات قابل طرح در باره‌ی آيين‌نامه‌ی يادشده عبارتند از:

1 ـ لزوم اصلاح عنوان برخی جداول

2 ـ لزوم تعريف دقيق مفاهيم به‌کاررفته در آيين‌نامه به ويژه مفاهيم راهبردی، ترجمه، مقاله, نظارت پژوهشی، ويرايش علمی در جدول نخست

3 ـ لزوم رفع ابهام در فرق ميان «نظارت پژوهشی» و «ارزيابی»

اين جلسه با حضور حجج اسلام  يوسفی‌مقدم (رئيس مرکز), مزينانی (مدير پژوهش)، عيسی‌زاده (فرهنگ‌نامه‌ها)، سادات (مأخذشناسی و مشاوره علمی)، محمدی (تفسير موضوعی)، حسينی (تفسير ترتيبی)، موسوی عبادی (نشر رسانه‌ای)، فيروزمهر (قرآن و علوم)، بهمنی (علوم قرآنی) برگزار شد.

اعضای شورای مديران مرکز اهتمام معاونت پژوهشی بر اصلاح و پيشرفته‌سازی سامانه‌ی مديريت پژوهش در پژوهشگاه را قابل تقدير دانستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالب مرتبط:

بررسی مسائل مرکز فرهنگ و معارف قرآن با حضور رئیس دفتر تبلیغات اسلامی

شورای مدیران مرکز فرهنگ و معارف قرآن (۳۶)

شورای مدیران مرکز فرهنگ و معارف قرآن

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)