زمينه‌سازی نظری پيشرفت و عدالت اسلامی

جلسه‌ی بررسی افق و اهداف برنامه‌‌ی راهبردی5 ساله‌ی دوم دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه‌ی قم برگزار شد.

اين جلسه در تاريخ پنج‌شنبه 31/ 6/ 1389 با حضور رئيس و معاونان و رؤسای شعب اصفهان و مشهد و کارشناسان دفتر در محل يکی از سالن‌های همايش برگزار گرديد. رؤسا، معاونان و کارشناسان شعب از طريق ويدئوکنفرانس در جلسه شرکت کردند. حجت‌الاسلام واعظی ضمن تشکر از تدوين‌کنندگان پيش‌نويس سندِ افق و برنامه در دفتر برنامه‌ريزی و توسعه‌ی فنآوری اطلاعات، پيش‌نويس سند را به عنوان اساس حرکت دفتر در 5 سال آينده توصيف کرد. سپس حجت الاسلام موسوی معاون پشتيبانی و مدير دفتر برنامه‌ريزی به بيان رويکرد تدوين افق و برنامه‌ی راهبردی 5 ساله پرداخت. وی مشارکت همه‌ی سطوح در شکل‌گيری افق و برنامه‌ی راهبردی را از اصلی‌ترين خصلت‌های تهيه‌ی سند برشمرد.

شايان ياد است در اين سند، با الهام از بيانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نامگذاری دهه‌ی اخير به نام «دهه‌ی پيشرفت و عدالت اسلامی»، زمينه‌سازی نظری پيشرفت و عدالت اسلامی را اصلی‌ترين عنصر افق در نظر گرفته شده است. همچنين با رويکرد مسئله‌محوری چهار مسئله‌ی اساسی را به عنوان اهداف 5 ساله تدوين کرده است که عبارتند از:

1 ـ الگو و سبک زندگی اسلامی

2 ـ نظام‌سازی معرفتی

3 ـ مسائل نوپيدای فقهی

4 ـ مقابله با نظريات رقيب

بيشتر نظريات اعضا ناظر به ترميم سند بوده و هيچيک از آنان اشکال جوهری خاصی را در باره‌ی آن مطرح نکردند. حجت‌الاسلام بهمنی ضمن موجه خواندن افق که ناظر به بيانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی است بر ايجاز و زيباسازی عبارت افق 5 ساله تأکيد کرد. همچنين برای ترميم اهداف چهارگانه‌ی موجود در سند «تأمين نيازهای معرفتی و رفتاری حرکت‌های بيداری انسانی و اسلامی» را پيشنهاد کرد. وی همچنين برقراری ارتباط با دستگاه‌های مسئول مرتبط با مسائل و اهداف يادشده را در حين تدوين و تصويب سند و پس از آن را مورد تأکيد قرار داد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)