بررسی و نقد رويکرد تدوين نقشه مهندسی فرهنگی کشور در قم

روز يک‌شنبه 27 / 6 / 1390 در جلسه‌ی شصت و پنجم کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم، رويکرد تدوين نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور بررسی و نقد شد. در اين جلسه که به رياست دکتر علی ذوعلم و دبيری سيدمحمدجواد نعمتی با حضور دکتر عبدالعلی رضايی نماينده کارگروه در کميسيون فرهنگی تشکيل شد، آقايان روح الله شاطری، سيدمحمد حسين کاظمينی و سعيد بهمنی شرکت داشتند. اعضای جلسه مسائل و مشکلات رويکرد تدوين نقشه مهندسی فرهنگی را بررسی و راه‌حل‌های پيشنهادی برای برطرف کردن آن مطرح کردند. سپس مطالب جمع‌بندی و مقرر شد طی نامه‌ای از سوی رئيس کارگروه به رئيس کميسيون حوزه‌ای تقديم شود.

در ادامه، فعاليت‌های کارگروه «سياست‌گذاری فرهنگی» که به تازگی تشکيل شده به وسيله‌ی حجت‌الاسلام کاظمينی گزارش شد. سپس نقدهای آقای ابراهيم نيک‌منش عضو غايب کارگروه در باره‌ی سند مهندسی فرهنگی که به صورت مکتوب به جلسه ارائه شده بود به وسيله‌ی دبير جلسه قرائت گرديد. قرار شد مطالب ايشان به طور جداگانه به رئيس کميسيون حوزه‌ای ارائه شود.

پس از مطالب يادشده، اعضای جلسه به بحث و بررسی در باره‌ی محور دهم چشم‌انداز سند مهندسی فرهنگی کشور يعنی «پيشتاز در اخلاق و رفتار حسنه‌ی سياسی» پرداختند. در اين بررسی، مواد ذيلِ اين محور يعنی اهداف کلان, راهبردهای کلان و راهبردهای ملی بررسی و نظريات اعضا مطرح و جمع‌بندی شد. در اين بررسی اساسی‌ترين مطلب تأکيد اعضا و به ويژه رئيس کارگروه بر «بازآفرينی مدلی شايسته برای ارتباط و تعامل متقابل مردم و نخبگان با همه‌ی مراتب حاکميت اسلامی» بود.

دکتر علی ذوعلم رئيس کارگروه تخصصی در باره‌ی بررسی و نقد رويکرد سند اظهار اميدواری کرد: بررسی و نقد را از درون مجموعه‌ی کسانی که در تدوين سند مشارکت دارند آغاز کرده‌ايم تا همه‌‌ی ظرفيت‌های درونی برای تکامل هرچه بيشتر آن به فعليت برسد.

مطالب مرتبط:

هنر استکبارستیز و نهادینه‌سازی جهاد اقتصادی

اقتصاد معنوی

تدوین مستندات قرآنی سند مهندسی فرهنگی کشور

سومین جلسه بازنگری و تدوین پیش‌نویس سند چشم‌انداز مهندسی فرهنگی کشور

تدوین مستندات قرآنی سند مهندسی فرهنگی کشور

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)