عضويت در شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن

حجت‌الاسلام سعيد بهمنی مدير گروه علوم قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام احمد مبلغی معاون پژوهشی دفتر تبليغات اسلامی و رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان عضوی شورای پژوهشی  مرکز منصوب شد.

در قسمتی از اين حکم آمد است: بديهی است شورای پژوهشی مرکز با تعيين نقشه کلان قرآن‌پژوهی و بر اساس نيازهای نظام اسلامی، مبادرت به تصويب و تدوين راهبردها و برنامه‌های جامع قرآن‌پژوهی نموده و بر اجرای آن در مرکز فرهنگ و معارف قرآن به صورت جدی نظارت خواهد نمود.

اميد است مرکز فرهنگ و معارف قرآن با استعانت از ذات باری تعالی و همت آن نخبگان قرآنی دوره جديد فعاليت خود را با نگرشی نوخواهانه و تحول‌گرايانه بنيان‌گذاری نمايد و با استعانت از خدای منان جايگاه مرکز پرافتخار فرهنگ و معارف قرآن را در سطح ملی و بين‌المللی ارتقاء بخشد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)