شورای مديران مرکز فرهنگ و معارف قرآن (36)

بررسی راه‌حل‌ها و بهينه‌سازی مديريت تحقيقات در شورای مديران مرکز فرهنگ و معارف قرآن

سی و ششمين جلسه‌ی شورای مديران مرکز در روز چهارشنبه 22 / 6/ 1390 با دستور بررسی راه‌حل‌های بهينه‌سازی مديريت تحقيقات برگزار شد. در اين جلسه مديران هر گروه پيشنهادات خود را مطرح و در باره‌ی آن به بحث و بررسی پرداختند. برخی پيشنهادهای مهم ارائه شده به وسيله‌ی هر گروه به اين شرح است:

نشر رسانه‌ای

1ـ تقويت خدمات IT با اولويت‌بخشی به IT و  جذب منابع انسانی کارآشنا

دائرةالمعارف

1 ـ اصلاح تعرفه‌های پرداخت ويژه‌ی دائرةالمعارف
2 ـ بازطراحی و تصويب فرايند در پژوهشگاه به منظور ايجاد انظباط در نظارت فرايندی معاونت پژوهشی
3 ـ بازمهندسی مسير جريان کار و کوتاه کردن مسير امضای قراردادو دستور پرداخت‌ها
مشاوره و مأخذشناسی
1 ـ ايجاد ثبات و پايداری در پرداخت‌های منابع انسانی
2 ـ اهتمام به ارتقای منابع انسانی و افزايش تعلق سازمانی طالب رشد و تعالی در مجموعه
3 ـ تمرکز نظارت‌های معاونت پژوهش و اداری و مالی بر فرايند
4 ـ بهينه‌سازی فضای مطالعه
5 ـ همگرايی و هم‌افزايی ستاد و صف و در پژوهشگاه
6 ـ اعتباربخشی به نظارت محتوايی به مديريت پروژه‌ها در گروه‌ها و مرکز

تفسير موضوعی

1 ـ اصلاح مسير تصويب برنامه‌ها و چابک‌سازی آن
2 ـ تأمين ظرفيت‌های مالی برای پروژه‌های جديد و اقتضايی
3 ـ متناسب‌سازی برنامه‌ها و تخصيص بودجه
4 ـ تکريم محققان و تسريع در پرداخت‌ها
5 ـ تعريف روشن قلمرو نظارت ستادی (معاونت پژوهشی و معاونت اداری و مالی) با نظارت محتوايی
6 ـ تثبيت وضعيت استخدامی منابع انسانی که سابقه‌ی ديرين همکاری با مرکز دارند.

تفسير ترتيبی و ترجمه

1 ـ لزوم تفکيک گروه تفسير از گروه ترجمه
2 ـ ايجاد زمينه برای جذب منابع انسانی کارآمد

قرآن و علوم

1 ـ ايجاد ظرفيت‌های لازم برای جذب متخصصان ميان‌رشته‌ای از طريق ايجاد مزيت نسبی برای جذب آنان

علوم قرآنی

1 ـ تغيير نگرش مديران ارشد دفتر و پژوهشگاه نسبت به اهميت کتابخانه و منابع آن به عنوان خط مقدم توليد علم
2 ـ به‌روزسازی منابع کتابخانه
3 ـ تأمين کامل منابع مورد نياز پروژه‌ها به ويژه آخرين منابع علمی منتشر شده در باره‌ی موضوعات و عنوان‌های پروژه‌ها
4 ـ به‌روزسازی خدمات کتابخانه
5 ـ اختصاص IPهای دسترسی به اينترنت و شبکه به اعضای هيئت علمی به جای اختصاص آن به دستگاه‌ها
6 ـ ارائه‌ی خدمات شبکه و اينترنت از طريق وايرلس و ديگر امکانات پيشرفته به طور شبانه‌روزی و در سطح شهر به اعضای هيئت علمی
7 ـ تعيين تکليف آثار ارسال شده برای نشر و يا واگذاری آن به پديدآورندگان برای نشر
حجت‌الاسلام محمدصادق يوسفی مقدم رئيس مرکز فرهنگ و معارف قرآن اظهار اميدواری کرد: پيشنهادهای سازنده‌ی مديران مرکز در جلسه‌ی مشترکی با حضور حجج اسلام احمد مبلغی رئيس دفتر و حسين توسّلی رئيس پژوهشگاه بررسی و نتايج آن به بهينه‌سازی هر چه بيشتر بزرگترين مرکز قرآن‌پژوهی در کشور منجر شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالب مرتبط:

شورای مدیران مرکز فرهنگ و معارف قرآن (۳۵)

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)