شورای مديران مرکز فرهنگ و معارف قرآن (35)

سی و پنجمين جلسه‌ی شورای مديران مرکز فرهنگ  و معارف قرآن با حضور حجج اسلام محمدصادق يوسفی مقدم (رئيس مرکز)، جعفر مزينانی (اداره پژوهش)، عيسی‌زاده (گروه فرهنگنامه‌ها)، موسوی عبادی (نشر رسانه‌ای)، فيروزمهر (گروه قرآن و علوم)، سادات (مشاوره و مأخذشناسی)، حسينی (گروه تفسير ترتيبی و ترجمه)، بهمنی (گروه علوم قرآنی)، سحرخوان (گروه دائرةالمعارف) برگزار شد.

اين جلسه با هدف بررسی فعاليت‌های مرکز در باره‌ی موارد ذيل تشکيل شد:

الف) تهيه گزارش گروه‌ها در باره‌ی

1ـ پروژه‌های در حال اجرا

2 ـ پروژه‌های تمام شده (در حال ارزيابی و نظارت)

3 ـ پروژه‌های ارسال برای نشر

ب) بازخوانی فهرست

4 ـ آثار منتشر شده

گزارش‌های ارائه شده به شرح ذيل است:

گروه فرهنگنامه‌ها:

پروژه‌های در حال اجرا:

ـ فرهنگ قرآن

پروژه‌های تمام‌شده (در حال ارزيابی و نظارت):

ـ جلد فرهنگ قرآن

پروژه‌های ارسال برای نشر:

ـ جلد فرهنگ قرآن

فهرست آثار منتشرشده:

ـ فرهنگ قرآن 22 جلد

گروه قرآن و علوم:

پروژه‌های در حال اجرا:

ـ علوم تربيتی در قرآن

گروه مشاوره و مأخذشناسی:

پروژه‌های در حال اجرا:

1 ـ تفسير سياسی قرآن (مبانی و روش‌های تفسير قرآن)

2 ـ تأثير ديدگاه کلامی زمخشری بر تعريف واژگان قرآن (صفوی)

3 ـ مأخذشناسی وحيانيت الفاظ قرآن (لطف الله خراسانی)

4 ـ نمايه‌سازی ترجمه و تفسير قرآن بر اساس الميزان (نمايه‌سازی)

5 ـ خوارق عادات در قرآن کريم (آيت الله خرّم آبادی)

پروژه‌های تمام‌شده (در حال ارزيابی و نظارت):

1ـ علوم قرآنی نزد اهل بيت (ع)

پروژه‌های ارسال برای نشر:

ـ انوار جاويدان (2 جلد)

فهرست آثار منتشرشده:

1 ـ اصطلاح‌نامه معارف قرآنی

گروه تفسير ترتيبی:

پروژه‌های در حال اجرا:

ـ تفسير آموزشی جلد 6 و 7

ـ درسنامه تفسير قرآن (تفسير آموزشی) جلد 1 و 2

ـ قرآن و زندگی جلد 2

ـ نامه‌های آسمانی (تفسير کودک و نوجوان) جلد 2

ـ اخلاق در قرآن ـ فلسفه‌ی اخلاق ـ

ـ بررسی روابط اجتماعی در قرآن

ـ الفريد فی تفسير القرآن المجيد جلد 2

ـ ترجمه‌ی آزاد قرآن کريم

معرفی پايگاه‌های ترجمه

ـ تهيه‌ی مقالات اينترنتی ترجمه

ـ تهيه و معرفی منابع مکتوب ترجمه

ـ نظارت و ارزيابی مقالات همايش ترجمه‌ی قرآن کريم

ـ تفسير جوان

ـ راز دوگانه‌گويی‌های قرآن کريم

پروژه‌های تمام‌شده (در حال ارزيابی و نظارت):

ـ درسنامه‌ی تفسير قرآن (تفسير آموزشی) جلد 1

قرآن و زندگی جلد 1

ـ الفريد فی تفسير القرآن المجيد جلد 1

پروژه‌های ارسال برای نشر:

ـ تفسير آموزشی جلد 5

ـ تفسير سوره‌ی يوسف

ـ تفسير سوره‌های جمعه، مسد، کافرون، نصر و کوثر

فهرست آثار منتشرشده:

ـ تفسير آموزشی جلد 1 ، 2 ، 3 ، و 4

ـ نامه‌های آسمانی (تفسير کودک و نوجوان) جلد 1

ـ جرعه‌ای از زلال قرآن 6 جلد

گروه علوم قرآنی:

پروژه‌های در حال اجرا:

ـ بررسی و نقد پيش‌فرض‌های خطای اندرو ريپين و مونتگمری وات در باره‌ی قرآن کريم(پورطباطبايی)

ـ بررسی و نقد منابع روش‌شناسی فهم و تفسير قرآن کريم (بهمنی)

ـ روش پاسخ به شبهات و تعامل با شبهه‌گران در قرآن (بهمنی)

پروژه‌های تمام‌شده (در حال ارزيابی و نظارت):

ـ طرح کلان‌پروژه‌ی بررسی مطالعات قرآنی خاورشناسان (پورطباطبايی)

ـ بررسی و نقد پيش‌فرض‌های خطای جان ونزبرو (پورطباطبايی)

پروژه‌های ارسال برای نشر:

ـ گفتگوی علمی با قرآن‌پژوهان کشور (بهمنی)

ـ گفتار پژوهشی رابطه‌ی قرآن و اهل بيت (ع)

فهرست آثار منتشرشده:

ـ علوم القرآن عندالمفسرين (گروه محققان مرکز)

ـ نقش دانش رجال در تفسير و علوم قرآنی (کلانتری)

ـ دانشنامه قرآن‌پژوهان کشور (بهمنی)

ـ درآمدی بر اصول تحول فرهنگی با الهام از نزول تدريجی (بهجت‌پور)

گروه دائرةالمعارف‌ها:

پروژه‌های در حال اجرا:

ـ جلد 13 ، 14 و 15 دائرةالمعارف قرآن کريم

ـ مجموعه‌نگاری‌های دائرةالمعارف

ـ جلد 2 دانشنامه

پروژه‌های تمام‌شده (در حال ارزيابی و نظارت):

ـ جلد 11 و 12 دائرةالمعارف قرآن کريم

ـ مجموعه‌نگاری علوم عقلی

ـ مجموعه نگاری علوم تفسير قرآن

پروژه‌های ارسال برای نشر:

ـ جلد 9 دائرةالمعارف

ـ دانشنامه‌ی نوجوانان جلد 1

فهرست آثار منتشرشده:

ـ جلد 1 تا 8 دائرةالمعارف قرآن کريم

ـ آخرت سرای ديگر

ـ ارتداد

ـ استدراج

ـ اعلام قرآن 3 جلد

ـ امدادهای غيبی

ـ ابليس دشمن قسم خورده

ـ اجتهاد

ـ تقليد

گروه تفسير موضوعی:

پروژه‌های در حال اجرا:

ـ قرآن و عرفان

مديريت نشر رسانه‌ای:

پروژه‌های در حال اجرا:

1 ـ 8 نزم‌افزار قرآنی

پروژه‌های تمام‌شده (در حال ارزيابی و نظارت):

پروژه‌های ارسال برای نشر:

ـ 10 نرم‌افزار از آثار مرکز

فهرست آثار منتشرشده:

1 ـ سايت مرکز فرهنگ و معارف قرآن

2 ـ سايت دانشنامه مقالات

3 ـ انتشار ديجيتالی فرهنگ قرآن

4ـ نرم افزار فرهنگ قرآن

5 ـ ارائه هفت نرم‌افزار در سال 1389

اداره‌ی پژوهش:

پروژه‌های در حال اجرا:

ـ بازخوانی فرايند پژوهش در گروه‌ها

پروژه‌های ارسال برای بهره‌برداری:

ـ بازسازی ساختار مرکز

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)