هنر استکبارستيز و نهادينه‌سازی جهاد اقتصادی

جلسه شصت و چهارم کارگروه مهندسی فرهنگی روز يکشنبه: 20/ 6/ 90 در محل کميسيون حوزه‌ای شورای عالی فرهنگی در قم برگزار شد. در اين جلسه حجج اسلام آقايان: علی ذوعلم (رئيس کارگروه)، عبدالعلی رضايی (دبير کارگروه)، سعيد بهمنی، عبدالله نظرزاده، ياسی، نعمتی، کاظمينی و روح الله شاتری حضور داشتند.

ابتدا آقای رضايی رابط کارگروه و کميسيون مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش جريان تصويب پيش‌نويس‌ در کميسيون مهندسی فرهنگی را ارائه کرد. گزارش روند بررسی و تصويب سند نشان می‌داد که کميسيون مهندسی فرهنگی حجم سند را گسترش داده و به مراتب مفصل‌تر از اندازه‌ی انتظار شده است. از اين رو، به نظر می‌رسد فرايند بررسی سند به زمان طولانی‌تری نيازمند خواهد بود.

اعضای جلسه و بيش از همه آقای ذوعلم مفصل شدن سند را يک نقص و عيب ارزيابی کردند. پيشنهاد شد که طی نامه‌ای به رئيس کميسيون حوزوی و دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به اين مسئله هشدار داده شود.

بهمنی با مبهم و نامشخص توصيف کردن مدل تدوين و نهايی‌سازی سند جزئی‌نگری و وسواس در درج حداکثر مطالب در سند را برخاسته از نامشخص بودن سطح سند دانست. براين اساس، پيشنهاد کرد در تدوين سند از جزئيات بخشی پرهيز شده و صرفا به مسائل راهبردی فرابخشی پرداخته شود و در سند پيش بينی شود که پس از تصويب بخش‌ها و دستگاه‌های اسناد بخشی خود را برای تحقق سند ـ که چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای بخشی خواهد بود ـ جهت تصويب و ابلاغ به شورای عالی ارائه کنند.

آقای نظرزاده طراحی مدلی کامل برای تبيين روشن و بدون ابهام مراحل تدوين سند تا اجرای آن را همراه با شاخص‌های سنجش تحقق آن را ضروری دانست.

آقای کاظمينی يادآور شد که پيشتر نظام‌نامه‌ای نوشته شده، ولی در عمل دستخوش تغيير شده است.

مسئله‌ی ديگر کاستی در گزارش‌های مربوط به چالش‌های موجود در کشور است که اعضا بر کافی نبودن اطلاعات در اين زمينه اتفاق داشتند. بدين معنی که مطالعات پيمايشی لازم در اين زمينه انجام نشده و تصميم‌گيران و تصميم‌سازان کشور شبکه‌ی اطلاعاتی لازم برای برنامه‌ريزی راهبردی را ندارند.

پس از مباحث کلی يادشده به پيشنهاد آقای رضايی به ترتبيب بندهايی از  محور 5 و 9 سند چشم‌انداز بررسی گرديد. در اين بررسی بخشی از راهبردهای کلان و راهبردهای ملی بررسی و بندهای مربوط به هنر استکبارستيز و نهادينه‌سازی فرهنگ اقتصاد معنوی و جهاد اقتصادی نهايی شد.

خبر مرتبط:

اقتصاد معنوی

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)