انتصاب اعضای شورای پژوهشی مركز فرهنگ و معارف قرآن

طی حكمی از سوی رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اعضای جديد شورای پژوهشی مركز فرهنگ و معارف قرآن منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) شعبه قم، به نقل از مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم، «حجت الاسلام و المسلمين احمد مبلغی»، معاون پژوهشی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم و رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در حكمی ، حجج اسلام آقايان «محمدعلی مهدوی راد»، «محمد تقی بهجت پور»، «محمد فاكر ميبدی»، «حبيب الله احمدی»، «مصطفی محامی»، «غلامحسين اعرابی»، «علی رضايی بيرجندی»، «سعيد بهمنی»، «علی خراسانی»، «محمد علی محمدی»، «سيد علی اكبر حسينی»، «سيد علی سادات فخر» و «محمد خامه گر» را به عنوان اعضای شورای پژوهشی مركز فرهنگ و معارف قرآن منصوب كرد.

معاون پژوهشی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، در اين حكم آورده است: شورای پژوهشی مركز فرهنگ و معارف قرآن، با تعيين نقشه كلان قرآن پژوهی و بر اساس نياز های نظام اسلامی ، مبادرت به تصويب و تدوين راهبردها و برنامه های جامع قرآن پژوهی نموده و بر اجرای آن در مركز فرهنگ و معارف قرآن به صورت جدی نظارت خواهد نمود.

همچنين، در حكم جداگانه ای، از سوی حجت الاسلام مبلغی، معاون پژوهشی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، «حجت الاسلام يوسفی مقدم»، بعنوان رييس شورای پژوهشی مركز فرهنگ و معارف قرآن، منصوب و معرفی شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)