سرمايه‌گذاری و بيشترين سود

بازدیدها: 4

با فراغتی که به دست آورده‌ای فرصت‌هايی پيش رو داری، می‌توانی به سرمايه‌گذاری بپردازی و از نتايج آن بهره‌مند شوی. اما کدام سرمايه‌گذاری؟ سرمايه‌ای که برای تو بيشترين سود را به همراه داشته باشد. تو که دغدغة هزينه‌های معمول خود را نداری. آنها را فعلاً خانواده تأمين می‌کند. خوراک، پوشاک، مسکن و تحصيل و رفت و آمد و سفر به عهدة پدر است. پس تو مسئوليت اقتصادی نداری. بنابراين، صرفاً می‌توانی در فکر ارزش افزوده باشی تا پول تو جيبی يا سپرده‌هايت در بانک را افزايش دهی يا قدرت خريد خود را بالا ببری.

لازم است توجه داشته باشی که نوع ديگری از سرمايه‌گذاری نيز هست که نوع ديگری از نتايج مطلوب را به همراه خواهد داشت. در اين اقدام، به سرمايه‌هاي درونی خودت می‌پردازی. تو می‌توانی به پرورش قارچ صدفی، پرورش بلدرچين، ساختن تابلوهای معرّق و مانند اين‌ها بپردازی، چنانکه اکنون چنين می‌کنی. همچنين می‌توانی به آينده و برنامه‌هايی که در نظر داری فکر کنی و کوشش کنی دانش و مهارت‌های لازم برای آنها را کسب کنی. اگر قصد تحصيل داری، خوب است بدانی که تحصيل مطلوب و حرفه‌ای پيش‌نيازهايی دارد که تأمين آنها ضريب موفقيتت در تحصيل را به مراتب بالا خواهد بود. اين مهارت‌ها عبارتند از:

1ـ  مهارت فکر کردن،

2ـ  مطالعه کردن،

3ـ  نوشتن.

مهارت‌های سه‌گانة يادشده مهارت‌های راهبردی تحصيل حرفه‌ای‌اند. کسی که در نظر دارد به تحصيل بپردازد به ويژه تحصيل علوم دينی به مهارت ديگری نيز نياز دارد که عبارت است از :

4ـ  عمل به آموخته‌ها.

بنابراين به چهار مهارت راهبردی نيازمند خواهی بود. بسياری از محصّلان، دانشجويان و طلاب در يکی يا همه‌ی اين مهارت‌ها دچار مشکل هستند از اين رو تحصيل موفقی ندارد. حال بينديش ببين کدام يک از سرمايه‌گذاری‌ها نتايج مطلوب‌تری برای تو دارد، سرمايه‌گذاری بر روی خودت يا سرمايه‌گذاری بر روی بلدرچين و معرّق و قارچ. اگرچه اين‌ها را به طور کلی نفی نمی‌کنم؛ اگر که صرفا در حاشيه باشند و نوعی تفريح به حساب آيند نه اينکه همة وقت مفيد تو را به خود اختصاص دهند. تو بايد بيش از هر چيز خودت را شکوفا و توانمند سازی.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
مهدی محمدی گفته:

با دعا و راهنمائیهای همیشگی شما، انشاالله…