تدوين مستندات قرآنی سند مهندسی فرهنگی کشور

انتظار می‌رود حجت‌الاسلام سعيد بهمنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه علوم قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن، هم‌زمان با تدوین سند مهندسی فرهنگی کشور، مستندات قرآنی و روائی آن را تدوین کند. اگرچه در ضمن طرح مباحث مربوط، مستندات آن نیز به طور شفاهی مطرح می‌شود و بسیاری از مطالب طرح شده در سند مهندسی فرهنگی بر ارتکازات اعضای جلسه تکیه دارد که دانش‌آموختگان حوزه علمیه‌اند. معمولاً ارتکازات این اعضا برگرفته از آموزه‌های دینی آنان است.تدوین این مستندات امکان ارزیابی بهتر مبانی دینیِ سند را فراهم می‌کند.

عضو کارگروه مهندسی فرهنگی کميسيون حوزه‌ای اظهار اميدواری کرد: با موافقت مرکز فرهنگ و معارف قرآن برای انجام مستندسازی سند به عنوان موظفی، بتوان آن را در مدت کم‌تری به انجام رساند. در صورت آماده شدن اين پژوهش، مستندات قرآنی و روائی به همراه سند برای تصويب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد و هم‌زمان در نشريات اين شورا به چاپ خواهد رسيد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)