سومين جلسه بازنگری و تدوين پيش‌نويس سند چشم‌انداز مهندسی فرهنگی کشور

امروز يک‌شنبه 21/ 1/ 1390 سومين جلسه بازنگری و تدوين پيش‌نويس سند چشم‌انداز مهندسی فرهنگی کشور  در کارگروه «مهندسی فرهنگی کميسيون حوزه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی» تشکيل شد. اين جلسه از ساعت 14 آغاز و تا ساعت 17 ادامه داشت. کارگروه مهندسی فرهنگی پيش از اين مجموعه مبانی مهندسی فرهنگی و ارزش‌های آن را تدوين و به کميسيون مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد که با تغييرات بسيار اندک به تصويب رسيد. اکنون پيش‌نويس سند چشم انداز را در اختيار اين کارگروه قرار داده‌شده تا نظر خود را در باره آن اعلام کند و يا سند چشم‌انداز مورد نظر خود را پيشنهاد دهد.

چالش اصلی از نظر گارگروه در بازه زمانی کنونی تا افق چشم‌انداز در سال 1404 «نظام‌يافتگی فرهنگ و جريان آن در همه زيرنظام‌ها»است. بدين معنی که لازم است نظام فرهنگی ما به گونه‌ای فراگير و هدايت‌گر در ديگر نظام‌ها مانند نظام اجتماعی، اقتصادی، سياسی، حقوقی و غيره به صورتی يک‌پارچه حضور داشته و حاکم شود. همچنين بر «هويّت ايرانی اسلامی و انقلابی» به عنوان اساسی‌ترين گوهر فرهنگ تأکيد شده است.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)