زوجین بر مودت پایداری كنند تا به مرحله ‏رحمت الهی برسند

منبع: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با اشاره به آیه 21 سوره روم و معنای واژه‌های مودت و ‏رحمت گفت: اگر زوجین در محضر خداوند مودت را پاس بدارند و بر این مودت پایداری داشته باشند به مراحل بعدی ‏كه مرحله اوج آن رحمت است می‌رسند.‏

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید بهمنی، آیه 21 سوره روم را كه می‌فرماید از نشانه‏ هاى او اینكه از [نوع] خودتان ‏همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این [نعمت] براى مردمى كه ‏مى‏اندیشند قطعاً نشانه‏هایى است»، قلب سوره‌های قرآن در مورد همسرداری عنوان كرد و به تفسیر واژه‌های مودت و ‏رحمت در این آیه پرداخت.‏

وی تصریح كرد: وقتی انسان به دنیا می‌آید، دانشی ندارد و دانش را با ابزارها و زمینه‌هایی كه خداوند در وی قرار ‏داده است فرا می‌گیرد، خداوند در وجود انسان‌ها استعدادهایی نیز سرشته است؛ لذا برخی از خصلت‌ها خصلت‌های ‏خاص یك سرزمین و یك تاریخ نیست، بلكه خصلت‌های همگانی و همه بشری است و چون یك نوع هماهنگی ‏فراگیر در انسان‌ها دارد، این خصلت‌ها را می‌توان یكی از جنبه‌های خلقت خدا دانست.‏

مدیر گروه علوم قرآن مركز فرهنگ و معارف قرآن كریم با اشاره به واژه‌های صدر آیه تصریح كرد: در صدر آیه ‏كلیدواژه خلقت تذكر داده شده و از نشانه‌های خالقیت خداوند تعالی همین مناسباتی كه بین ما شكل می‌گیرد، ‏عنوانشده است كه خاستگاه آن فطرت ماست كه بر اساس آن ما به فرزند و همسرمان احساس محبت می‌كنیم. این ‏سرشت را ما در خودمان ایجاد نكرده‌ایم، بلكه خداوند آن را در ما به ودیعه گذاشته و ما و هر انسان سالم دیگری این ‏احساس را دارد.‏

وی در تبیین واژه‌های مودت و رحمت در آین آیه گفت: معمولاً همسران در ابتدای آشنایی و در آغاز زندگی خود ‏شاهد شكل‌گیری و وجود محبت بسیار شدید و نوعی توجه بسیار شدید به عواطف همدیگر هستند؛ این احساس در آنها ‏شكل می‌گیرد و روز‌به‌روز تقویت شده و بعد به حالت تعادل می‌رسد.‏

حجت‌الاسلام بهمنی به تفسیر واژه مودت پرداخت و گفت: برخی محققان مودت را نوع خاصی از دوستی ‏دانسته‌اند، مودت آئین دوستی را به جا اوردن است، یعنی آئین دوستی را به‌جاآوردن، مثلاً افراد با اطرافیانشان كه ‏حتی رابطه و پیشینه عاطفی هم با آنها ندارند به رسم دوستی رفتار می‌كنند و علائم دشمنانه از خود صادر نمی‌كنند.‏

وی اظهار كرد: در روایات آمده است كه «اگر بدون اینكه دوست باشید، به رسم دوستی با كسی رفتار كنید، سبب ‏زایش دوستی می‌شوید»، پس اگر در چنین ترازی از شخصیت باشید و نوعاً بر ضد كسی علائم خصمانه و دشمنانه ‏صادر نشود، دوستی ایجاد می‌شود. بین همسران نیز آنچه كه متن هست و باقی می‌ماند، رسم دوستی است و باید به ‏رسم دوستی رفتار كنند، ولو اینكه در برهه‌ای از زندگی دچار مشكل شده باشند؛ مثلاً وقتی با هم مشاجره دارند، به ‏محض اینكه نفر سومی وارد شد، به‌نحوی با هم تعامل می‌كنند كه گویی هیچ مشكلی وجود ندارد؛ این یعنی به رسم ‏دوستی عمل كردن، اما گاهی زوجین در رعایت رسم دوستی تحمل و تدبر لازم را ندارند.‏

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأكید كرد: همسران باید خط قرمزی داشته باشند كه در هر ‏حال به رسم دوستی عمل كنند و حتی اگر گلایه‌ای از هم داشته باشند، از هم گلایه می‌كنند؛ چرا كه گلایه متعلق به ‏دوستان است. و حتی دعوا كردن به رسم دوستی هم آدابی دارد.‏

وی در تشریح و تبیین معنی رحمت گفت: رحمت در آیات قرآنی در كنار غفران و عفو مطرح شده است. رحمت ‏فراتر از عفو و غفران و مرتبه عالی آنهاست؛ یعنی در رحمت افزون بر اینكه از گناه و خطا گذشته می‌شود و اثر گناه از ‏بین می‌رود، گناه جبران هم می‌شود.‏

حجت‌الاسلام بهمنی در مقایسه بین معانی واژه‌های مودت و رحمت گفت: مودت مرحله اول دوستی و به جا ‏آوردن رسم دوستی است و رحمت یعنی جان دوستی كه فداكاری‌های دوستان متعلق به قسمت رحمت است.‏

وی تصریح كرد: خداوند هر دوی این احساس‌ها را بین همسران قرار داده است كه كف و حداقل آن مودت و اوج ‏آن رحمت است و اگر زوجین در محضر خداوند مودت را پاس بدارند و اگر بر این مودت پایداری داشته باشند، به ‏مراحل بعدی كه مرحله اوج آن رحمت است می‌رسند. مراحل حقوق، نفقه و شئون زندگی، كف همسرداری و همان ‏مودت است و ازخودگذشتگی‌ها و فداكاری‌ها در حوزه رحمت است.‏

خبرگزاری ايکنا :«فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)