پژوهش ترادف در قرآن کريم پس از بازبينی نهائی منتشر می‌شود

طرح پژوهشی «ترادف در قرآن کريم» با همت گروه فرهنگ‌نامه‌های مرکز فرهنگ و معارف قرآن به فرجام رسيده است. اجرای اين طرح را حجت‌الاسلام و المسلمين سيدعلی ميرلوحی عضو هيئت علمی گروه زبان ادبيات دانشگاه اصفهان بر عهده داشته است.

مجری اهداف پژوهش را اينگونه برشمرده است:

1ـ تبيين بيشتر اعجاز بيانی قرآن کريم

2ـ شناخت کاربرد هر يک از واژه‌های به ظاهر مترادف قرآن و موارد کاربرد هر يک

3ـ پی بردن و آشنايی هر چه بيشتر فارسی زبانان با اعجاز بيانی قرآن کريم از راه شناخت فرق ميان واژه‌های مشابه آن.

استاد ميرلوحی در اين پژوهش ترادف به معنی يکسانی کامل معنی واژه‌ها در قرآن را رد کرده و معتقد است چنين ترادفی در قرآن وجود ندارد.

شورای پژوهشی مرکز پس از بررسی  آن را به گروه علوم قرآنی مرکز سپرد شد تا بررسی نهائی در باره اتقان و صلاحيت آن برای نشر از سوی مرکز در اين گروه انجام شود.

متن ياد شده پس از ارجاع به گروه علوم قرآنی برای بازبينی نهايی به حجت‌الاسلام والمسلمين باقريان ساروی سپرده شد. نامبرده پس از بررسی صلاحيت کلی آن را برای نشر تأييد کرد، ولی اشکالاتی را متذکر شده که پس از رفع آنها نسبت به چاپ و نشر آن اقدام خواهد شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)