رسالت‌های جهانی اسلام در الميزان * * (کريمی)

بازدیدها: 3

م کریمی (21)؛

1ـ رسالت‌های جهانی اسلام

2ـ تاريخ‌نگاری قرآن

پيش از اين همه صفحات مشاوره پژوهشی با رمز حفاظت می‌شد و تنها مشاوره‌جو و افراد معدودی امکان دسترسی به آن را داشتند.  پيشنهاد شد در صورت موافقت مشاوره‌جو مطالب به اشتراک گذاشته شود تا همه علاقمندان بتوانند در جريان مشاوره پژوهشی قرار گيرند و در صورت تمايل در باره آن اظهار نظر کنند. از اين رو پيشنهاد يادشده به طور آزمايشی عملی می‌شود تا در صورت موفقيت، امکان دسترسی به همه صفحات مشاوره پژوهشی فراهم شود. بديهی است تنها صفحات مربوط به هر کس تنها با موافقت او به اشتراک گذاشته خواهد شد.

به طور طبيعی در اين گفت و گوی علمی، هر گونه اظهار نظر می‌تواند مغتنم و قابل توجه باشد؛ خواه موافق يا مخالف؛ در قالب پرسش يا به صورت گزاره‌هايی که می‎تواند پاسخ به پرسش‌هايی در اين باره باشد.

درخواست راهنمايی و معرفی منابع

م کريمی: درباره موضوع پایان نامه بنده با عنوان رسالات جهانی اسلام (مسلمانان) درقرآن کریم راهنمایی فرمایید. از معرفی منابع مناسب دریغ نفرمایید.
پاسخ:

1 ـ  تذکر در باره عنوان: شایسته است این عنوان را در تفسیر علامه طباطبائی ره بررسی کنید و عنوان را اینگونه اصلاح نمایید: «رسالت‌های جهانی اسلام در تفسیر المیزان». به این ترتیب در ضمن تدوین مقاله یا رساله إن شاءالله به شاگردی مرحوم علامه نیز موفق خواهید شد و توانمندی بیشتری برای سطوح عالی را پیدا خواهید کرد. ضمنا به منابع چندان گسترده‌ای هم نیاز نخواهید داشت.

2ـ  توجه به آياتی که بر جهان‌شمول بودن رسالت پيامبر اکرم (ص) دلالت دارند:

تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا (فرقان/ 25، 1)
یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعاً (اعراف/ 7، 158)
و انزلنا الیک الذکر لتبین الناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون (نخل/16، ۴۴).
3 ـ در باره منابع: به مقاله «نقد تاریخی دیدگاه گلدزیهر در باره آگاهی پیامبر از جاودانگی و جهان‌شمولی اسلام» به قلم مهدی پیشوایی در مجله تاریخ در آینه پژوهش (سال سوم شماره سوم، پاییز 85) مراجعه کنید. آقای پیشوایی برای پاسخدهی به شبهات گلدزیهر، به آیاتی استناد کرده  که بخشی از مطالب مورد نظر شما را تأمین می‌کند.
موفق باشید
دوشنبه 22/9/89
ـــــــــــ
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

موضوع رسالتهای جهانی اسلام بسيار کلی است و همه انواع رسالت را شامل می شود. منظور محقق کدام رسالت است؟ رسالت سياسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، معنوی يا … . بنابراين پيشنهاد می شود: موضوع تحقيق محدود و مشخص باشد تا معلوم شود که اين تحقيق دقيقا به کدام پرسش پاسخ می‌دهد.

محقق می‌تواند همه انواع رسالت‌های جهان‌شمول را مراد کرده باشد. هدف محقق آن است که بر جهانی بودن همه آموزه‌های اسلام تأکيد کند. شايد برای همين منظور است که او کلمه مفرد «رسالت» را به کار نبرده و آن را جمع بسته و تعبير «رسالت‌ها» را به کار برده است. بنابراين محقق قصد دارد همه اقسام رسالت‌های جهانی اسلام را بيان کند. با توجه به اينکه محقق بيان همه انواع رسالت‌ها جهان‌شمول اسلام در افق پژوهش خود قرار داده، لازم است ابتدا همه گزاره‌هايی را که بر جهان‌شمولی رسالت‌های اسلام دلالت دارند استخراج کند و سپس آنها را با نظر به بيانات الميزان تبيين نمايد. همچنين لازم است گزاره‌هايی را که بر محدوديت رسالت‌ها دلالت دارند کشف و استخراج کند. سپس وجه تعميم آنها را مشخص سازد و يا به تبيين نسبت آنها را با گزاره‌های جهان‌شمول بپردازد.
از آنجا که تمرکز محقق بر ديدگاه مرحوم علامه طباطبائی ره در الميزان است، همه مطالب در ديدگاه اين مفسر بزرگ معاصر بررسی می‌شود.

سلام
به نظرموضوع بسیارکلی است چراکه باتوجه به جهانی بودن دین اسلام وفراگیری دستورات الهی ان اکثر پیامهای ان به عنوان رسالت جهانی مطرح هستند به همین منظور اگه بخواهید یک مقاله پژوهشی باشد لازم است دامنه موضوع جزیی تر باشد
لازم به یاداوری است که استدلال جناب عالی درمحدود بودن موضوع به تفسیر المیزان نیز انرا جزیی نمی کند وهمچنین دلایل وایات ومنابع پیشنهادی شما بیشتر در زمینه امکان عقلی ونقلی موضوع است که به عنوان پیشفرض موضوع مورد قبول شماست ویااینکه درفصلی به ان خواهید پرداخت .
بلکه باتوجه به عنوان موضوع لازم است شما به دنبال پیامهاودستورات اسلام باشید نه اثبات جهانی بودن رسالتها وپیامهای ان بدرود.
موفق باشید

علی‌آقا! سلام
بله موضوع کلی است، ولی همانگونه که گفته شد اين عنوان با اين کلّيت برای سطح سه مشکلی ايجاد نمی‌کند. اگرچه برای سطح چهار و دکتری مناسب نيست، زيرا در سطح سه انتظار بر اين نيست که محقق از کرانه‌های دانش عبور کرده و مطلبی نو را ارائه و مسئله‌ای جديد را حل کند. نهايت انتظار از محقق در اين سطح آن است که مهارت‌های خود در جمع‌بندی مطالب و استنتاج از آن نشان دهد، به گونه‌ای که يک گزارش علمی از عنوان مورد نظر فراهم نمايد. با اين توجه، عنوان «رسالت‌های جهانی در الميزان» با کلّيّتی که دارد، عنوانی مناسب است. محقق در اين تحقيق توصيفی می‌تواند همه مطالب مربوط را از الميزان استخراج کرده و در فصول مختلف به آن ساختار دهد.
باز هم تأکيد می‌کنم که بررسی مطلب در الميزان گستره بحث را محدود می‌کند، زيرا مرحوم علامه که در همه موارد به جهانی بودن دلالت گزاره‌ها نپرداخته است. بنده با شما هم‌عقيده هستم که همه يا بيش‌تر پيام‌های قرآن جهانی است، ولی اين بدان معنی نيست که مرحوم علامه در همه آياتی که دربردارنده رسالت جهانی هستند به جهانی بودن آن نيز پرداخته است. بنابراين گستره بحث به اندازه کافی محدود خواهد شد.
تأکيد می‌کنم، لازم است پژوهش‌گر گزاره‌های تفسيری الميزان را بيابد و آنها را سازماندهی کند. البته مطلوب‌تر آن است که پس از گردآوری و ساختاردهی، با جمع‌بندی، تحليل و احياناً داوری و نقد هم همراه شود.
موفق باشيد.