ساختار درختی حوزه علوم و معارف قرآنی

اين پژوهش در سال 1382 به سفارش ستاد ملی پاسخدهی به پرسش‌های دينی انجام شد. در انجام اين طرح تعدادی از دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه با من همکاری داشتند. پس از پايان يافتن پژوهش و تحويل آن به مرکز ملی پاسخدهی به پرسش‌های دينی، نتايج به دست آمده به صورت CD تهيه و در اختيار دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)