اين در به روشنايی گشوده می‌شود (عکس)

هديه به همه برادران و خواهران بپاخاسته مسلمان در تونس، مصر، يمن، اردن و عربستان.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)