سازمان‌دهی ياران دوران نوجوانی (تصوير)

  • دسته: خاطره
  • سعيد بهمنی
  • بازدید: 2,306 views

دودعوای گنجشک‌هاره راهنمايی را در قوچان گذراندم. قوچان محل اقامت مطلوبی برايم نبود. من با زمينه‌ای روستايی وارد این شهر شدم و در طول سه سال اقامت در اين شهر، به ضرورت‌هايی رسيدم که بی‌سابقه بود.

از جمله برای مقاومت در برابر خشونت نوجوانان هم سن و سالم دوستانم را به گونه‌ای سازمان داده بودم که در سال سوم سه وزير داشتم. مجيد رمضانپور که بسيار صميمی، شجاع و فداکار بود وزير سمت راست. شاملو وزير سمت چپ. ديگری که گمانم نامش بنديان بود وزيری بود که پشت سر من حرکت می‌کرد. بنديان توان جسمی چندانی نداشت؛ ولی دوست ما بود و می‌خواست همراه ما باشد. ما در برابر تهاجم ديگران از يکديگر حمايت می‌کرديم. به ويژه آنها از من و بالاخص حمايت‌های شگفت و فداراکارانه مجيد رمضانپور از من. به ياد دارم گاهی که تعدادی با زنجير و اشيا ديگر قصد حمله به من را داشتند، او مرا کنار می‌زد و يک تنه و با دست خالی با همه آنها درگير می‌شد. يادش گرامی.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)