تصوير مادر با دو فاطمه

نقاشی فاطمه که مادر و دوتا از خودش را کشيدهفاطمه اين نقاشی را  زمانی که بابا در سفر مشهد بود کشيده. او می‌گويد: نفر وسطی مامان است و هر دو دختر سمت راست و چپ خود او است. شايد پر کردن آن سوی نقاشی با تصوير خودش و دو تا شدن او در يک تصوير نشان از انحصارطلبی او باشد که می‌خواهد کسی جز او در  کنار مادر نباشد.

فاطمه اين نقاشی و يک نقاشی ديگر را داخل يک پاکت گذاشته و پس از بازگشت پدر به ايشان هديه کرد. پدر نيز تصميم گرفت صفحه‌ای خاص برای نقاشی‌های فاطمه اختصاص يابد. بيشترين وقت فاطمه چهارساله به نقاشی و رنگ کردن تصاوير می‌گذرد. به گونه‌ای که همه پيک‌های يحيی را او رنگ‌آميزی می‌کند.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)
آمنه خسروی نیا گفته:

سلام
مطلب جالبی بود .
تحلیل نقاشی فاطمه جان ، تا حالا به تحلیل نقاشی فکر نکرده بودم . از این دست مطالب باز هم بگذارید. جالب هست.

سلام. متشکر. حالا فاطمه بزرگتر شده است. دو زونکن بزرگ از نقاشی های او را نگهداشته‌ایم. شاید برخی از آنها را با انتخاب خودش منتشر کنیم.